Melodie duszy
Każda ma inną twarz
melodia rozterek duszy,
którą czas zmienia,
by co innego poruszyć...

Żeby zrozumieć tony
oziębłość wypłaszamy,
lub emocje stroimy;
biciem serca, to dzwony...

Jakie są rozróżniamy
w echu i muszli symfonii
kiedy mówią obrazami
tak długo, jak żyjemy...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 969 razy

R E K L A M A

=>