Balansowanie bilansem


Uniwersalnie zamożni celnicy
W obstalowanym uśmiechu salonu
Osobliwe charaktery chirurgów
Podcinania historii kultury
Osobistych zysków i strat

Czytany: 334 razy

R E K L A M A

=>
Wierszy tego autora: