rozpoznanie ma rangę faktu
jako obiekt doświadczony
sam siebie definiuję
czym więcej widzę swoje ja
tym bardziej innych
nie gorzej określam
bez ich łaski muszę należeć
do uniwersum
porównać życie do miłości
ból do śmierci

i ogóle jaki ma sens
nasza egzystencja

Czytany: 397 razy

R E K L A M A

=>