Nieświęte świętości
Doświadczonym czasem plecom
białych skrzydeł brakło
niezatartym śladom
każesz w ciemno biec
napiętnując boską mową
miałeś wskazać światło
napierając ciągle słowem
móc - to znaczy chcieć.

A ja chcę zachować tylko
w namiastce pamięci
(choć lalka z gałganków traci dawny blask)
że nie wszystko święte
co się w niebie święci
że nie wszystkie pokuty dojrzewają w nas
chwalebnych Twych kazań
niech się uczą święci
dla mnie jest najświętszy
tylko ludzki czas...

-A.G./2010/Paris

Czytany: 578 razy

R E K L A M A

=>