Wiatr w żagle...
Chciałabym aby:
- w mojej własnej wizji rzeczywistości,
nieustannie uśmiech losu gościł;
- szczęście było długotrwałe
i tak jak przjaźń piękne oraz trwałe:
- zadowolenie, dostatek mnie i Ciebie
nie opuszczały oraz przeciwności się nie bały.
Chciałabym też aby:
- piękno mnie wzbogacało
i codziennie do drzwi pukało
oraz świat optymizmem okrywało...
- wypełniając moje życzenia,
a włożone serce nie doznawało zawodu i cierpienia.
Zrobię, dlatego wszystko, to co możliwe,
by moje postępowanie i następne kroki
uczyniło te pragnienia prawdziwe!
Pogodę ducha czerpię ze spotkań z bliskimi,
do krórych zaliczam i Ciebie,
gdyż jesteśmy dobrymi znajomymi,
bo chwytając wiatr w żagle wspólnie
stworzymy lepsze jutro w korzyści obopólne...

Aleksandra Baltissen


Czytany: 918 razy

R E K L A M A

=>