Od dziecka kochana...
Miłość do Ojczyzny wzrusza,
którą się od dziecka kocha,
bo polska krew płynie w żyłach
i wszystko co polskie porusza...
Język jakim mówię szlocha,
mówiąc w czasie przeszłym: BYŁA,
dlatego walczmy o JEST I BĘDZIE;
nam - Matką Polska wszędzie.
Wszystko co widzę i kocham;
jej zawdzięczam oraz poznaję,
gdy przy Tobie i Niej pozostaję,
bo naprawdę Ojczyznę wolną mam.
Błogosławieństwa dalej potrzebuję,
gdy z podniesioną głową jako Polka
przez różne zakątki świata wędruję;
chowając Ciebie też w moim sercu,
ponieważ ślubowaliśmy jej Wszyscy
wierność - jak na ślubnym kobiercu...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 477 razy

R E K L A M A

=>