Czy możesz obiecać
Czy możesz położyć uśmiech
na mojej twarzy?
Czy możesz przyrzec,
że jeszcze coś się wydarzy?
Czy możesz dobrych myśli
przez uszy nasypać?
Czy tęsknoty w oczach
możesz mi przysypać?
Czy nadzieję nową
umiesz podarować?
Stare dziury w sercu
mocno zacerować?
Czy możesz darować
mi czystość dłoni?
Czy możesz kochać
jak nie kochali oni...?


-A.G./08.06.10/

Czytany: 1471 razy

R E K L A M A

=>