na dzień dzisiejszy


ślepi na skrzynkę do listów
na drabinach do chmur
z szabelką na dziennik poranny
nie widzą nic obok śmietnika
jak mielą się życiorysy
w szufladach poetów

Czytany: 591 razy

R E K L A M A

=>
Wierszy tego autora: