Puszukiwania
Błądzę
po pustce
dłonią
tam gdzie
n i e m a
Twojej
ust
poszukując
ustami
tam gdzie
Twoich
n i e m a
nicości
dając
oddech
tam gdzie
n i e m a
Twego
darując
ciszy
szepty
tam gdzie
Ciebie
n i e m a
samotna dusza
tęskotą spętana
poszukująca
w Tobie
objawienia
samotna dusza
tęskotą wezbrana
wyczekująca
Naszego
spełnienia

Czytany: 597 razy


=>