posłom radnym i innym hienom


zebrać potrzeby ludzkie w jednym wierszu
pisanie nie wystarczy kartki nauczymy mowy
kreski będą twórcze a w każdej wszyscy wynalazcy

zacznę od wykluczenia jakiejkolwiek paniki
dlatego wszyscy muszą być raz dziennie do syta
nakarmieni żeby swobodnie czytać

Czytany: 499 razy

R E K L A M A

=>
Wierszy tego autora: