posłom radnym i innym hienom
zebrać potrzeby ludzkie w jednym wierszu
pisanie nie wystarczy kartki nauczymy mowy
kreski będą twórcze a w każdej wszyscy wynalazcy

zacznę od wykluczenia jakiejkolwiek paniki
dlatego wszyscy muszą być raz dziennie do syta
nakarmieni żeby swobodnie czytać

Czytany: 535 razy

R E K L A M A

=>