Po nocnym spotkaniu

Zjeżdżaj z naszych oczu
Nikodemie stary
uwierzyłeś Mu

krzyż jest ważny

w trzy dni
po Jego pogrzebie
rozumiem miedzianego węża

pal ukąszonych uzdrawiał

Ukrzyżowany

22.03.2009

tajemnicę krzyża zrozumiał przed apostołami


Czytany: 727 razy

R E K L A M A

=>