spirala stresu
synonimem bezradności pojedynczego poety
są chwile
pisania w stresie
wiersza
który jak twierdzi nie ma nic
wspólnego z pornografią
autor upiera się jednak
o klasyfikację jako utworu sexownego
dlatego bo jego podmiot liryczny
od początku do końca rozkłada nogi

z bezradności

Czytany: 1358 razy

R E K L A M A

=>