spowinowacenie
zapomniał Stwórca o stworzeniu wolności
bo skoro nas połączył powinien też podzielić

Czytany: 944 razy

R E K L A M A

=>