spowinowacenie
zapomniał Stwórca o stworzeniu wolności
bo skoro nas połączył powinien też podzielić

Czytany: 948 razy


=>