zdrowy rozsądek

inżynier statyk przełamuje pozycje
naciąga się tradycyjna sztuka kochania
ludzi i ich trosk o szare komórki atomów
dla przetrwania emigracji myśli swobód
we wnętrzach wyzwolonych trzewi
z korzeni nie karczowanych od pokoleń

dwa tysiące lat tułaczki opisanych zdarzeń
wykryto milczenie z krzyku lat świetlnych
maszyny cyfrowej o jej problemach istnienia
nieobliczalnych nie załamywanych bo po co

chirurg z rutyną rozetnie brzuch zapisze
poród udany grupą krwi w znaczeniu
konstelacji gwiezdnej dla konserwy światła
nie odkrytej przestrzeni naiwności zmysłów

system języka cyfr bez ograniczenia wielkości
prostego końca teorii Sokratesa i Pascala
odmienności konotacji w astronomii komórek
krwi w toku rozprawy o rozsądnym rozumowaniu

Czytany: 927 razy


=>