Tesknota1
Tęsknotę masz w oczach kochanie....
Wzdychasz do pól szerokich
Do nocy bezkresnych
Miłości przelotnych
Chwil wzniosłych
Tęsknotę masz w oczach kochanie...
Oglądasz Życie i dziwisz się
Ta intensywna czerwień Jego
Ten smak palący cierpki
Cierpienie zachwytu
Tęsknotę masz w oczach kochanie...
Pragniesz szczęścia
Którego nie sposób osiągnąć
Umierasz budząc się każdego dnia
Do dna, wypić go musisz do dna


Czytany: 3416 razy

R E K L A M A

=>