On miał ....
On miał jasne włosy
A moje oczy błyszczały
Szliśmy .....
Alejami wśród drzew
Wśród kwiatów pachnących
Wśród łanów i pól
On miał jasne włosy
Jak zwiastuny jesieni
Jak słońce
Jak uśmiech
Moje oczy błyszczały
Jak krople rosy
Srebrem
Złotem
Gwiazdą
Szliśmy.....
Wciąż razem
Przez słońce , deszcz i mgły
On miał jasne włosy
I .....
Przyszła miłość
Moje oczy błyszczały
A Jego usta były gorące
Jak żar
Jak wulkan
Jak słońce
Znów szliśmy.....
Drogą wśród bzów, róż i tulipanów
On miał jasne włosy
I przyszła jesień
Złota, pachnąca i smutna
On szedł wśród drzew
Alejami
Ja szłam polami
We mgle
On miał jasne włosy
A moje oczy były smutne

Czytany: 1147 razy

R E K L A M A

=>