święto zmarłych
kamienny profil
o srogim wzroku
dawno zmarłego
czuwa samotnie
na cmentarzu wspomnień

Czytany: 14771 razy


=>