Wiersz w żalu pisany...


Wiersz w żalu pisany...
Niepojętych słów potok.
Niczym krew sącząca się z rany.
Nie dający zatamować się krwotok!
Słowa...wystrzelony spod pióra grad kul!
Na kartce ukryty pod atramentem.
W literach wierszy zamknięty ból.
Wiersz w żalu pisany...jest cichym lamentem!

Czytany: 3763 razy

R E K L A M A

=>
Wierszy tego autora: