Pieśń poranna
ROBERT BROWNING (1812-1889)

Morning Song

The year’s at the spring,
And day’s at the morn;
Morning’s at seven;
The hill side’s dew-pearled;
The lark’s on the wing;
The snail’s on the thorn;
God’s in his heaven -
All’s right with the world!

(Pippa Passes)

Pieśń Poranna

Wiosna się rodzi,
Dzień się zaczyna,
Siódma dochodzi;
W górze ptaszyna,
Na łąkach rosa,
Ślimak znów w grządkach,
Pan Bóg w Niebiosach -
Wszystko w porządku!

(Pippa przechodzi)

przełożył Maciej Froński

Czytany: 3721 razy


=>