&quote;Jądro szaleństwa-księga lęku&quote; (3)
             Zauważyłem wyraźnie, że kiedy maluję zielony obraz lasu,
każdy chciałby mi zadać pytanie: "e;Dlaczego malujesz t a k, ż e b y s i ę
w n i m u k r y ć?"e;
       Zauważyłem, że kiedy maluję czarny obraz, każdy chciałby mnie
zapytać: "e;Dlaczego malujesz t a k c h a r a k t e r y s t y c z n i e?"e;
       Bóle odczuwane w karku nie pozwalają mi wypowiadać się łatwo.
Lękam się zatem, że pewnego dnia ktoś ośmieli się zadać mi owe
pytania, a ja nie zdołam na nie odpowiedzieć tak dokładnie, jak bym
chciał.

Czytany: 1048 razy

R E K L A M A

=>