Sens istnienia
Nie oczekuję twego zrozumienia
Nie oczekuję także wybaczenia
Oczekuję tylko sensu istnienia
Swego miejsca azylu
Dość mam tego krzyku
Dość mam tej agresji
Niech to się wreszcie skończy
Niech to wreszcie pod Ziemię
zapadnie się, Kocham Cię
Mam tylko nadzieję że być może kiedyś jeszcze spotkamy się
Twój najdroższy
Kratos ;*

Czytany: 152 razy

R E K L A M A

=>