=>

...jak dźwięk rozkoszy


zaczarowałeś oczy
gościnnością ust
rozwinąłeś namiętność
jak smakowity stół

od zachodu po wschód
i towarzystwem dłoni
zatrzymałeś słowo kocham
gdzie myśl przewodnia
jasne pojęcie ma

teraz po tej definicj
odczytaj tezę sercem
wiedząc iż koloryt
jest szlakiem ciała...