Tysiac promieni
Rozbita na tysiąc promieni
z lękiem zaszytym pod skórą
czekam na koniec świata

przychodzi mężczyzna z lustrem
układam się w całość
i otaczam powietrzem

później czekam na nóż
później przychodzi mężczyzna
później pojawia się lustro

Czytany: 697 razy

R E K L A M A

=>