Modlitwa dzieci
Aniele Boşy Stróşu mój...
Grzeczne dziecko gdy wstanie, nie prosi o śniadanie...
Dziękuję Boże za dzień i noc...
za zdrowie babci i dziadka
i za tego wujka, co tam daleko za oceanem ...

Wielkie słowa maleńką duszą płynące
wyścielają niebieskie posłanie

Czytany: 1375 razy

R E K L A M A

=>