=>

kobietą się zaczęła


stojąc w oknie
naprzeciwko

tkanka po tkance
przybierała kobiecości
w ciepłym łonie pokoju

przyszła na świat
w zgaszonym świetle