o podwiniętych rękawach


pars pro toto
nie jest aż taka zła
część talentu
może być tego aż i prawie
tyle co nic
oszliwowane zaślepi
nie jedne dzieła

ex nihilo nihil fit

Czytany: 570 razy

R E K L A M A

=>
Wierszy tego autora: