jesteś
jesteś
moim marzeniem,
słońcem gorącym,
wiatrem frywolnym,
jesteś ciszą snu
i szeptem naszych nocy,
szczytem góry
i bezkresem oceanu,
potężnym drzewem życia,
moją pamięcią
i otchłanią,
tropikalnym latem
i wspomnieniem
dni jesiennych,
jesteś
moim spełnieniem

30.01.2016

Czytany: 166 razy

R E K L A M A

=>