Nie ilość a jakość

Cóż ci po mrowiu znajomych?
Ważni są ci,
którzy dzielą swój czas.
Przecież dążysz
do chwil radosnych.
Dzielmy więc to,
co cenne w nas.

Na cóż ci będzie
tabun wspaniałych adoratorów...
Szybko przemija
fascynacja wszelka.
Tylko jeden przytuli
wśród samotnych wieczorów.
Jest to radość
bezcenna i wielka.

Lecz gdy w życiu
nie ma jeszcze jakości...
Gdy każda miłostka
przypomina
nielotny wiersz...
To może rozkwitnie
cokolwiek pośród ilości?
Pamiętaj,
tylko to co cenne
do życia bierz!


Oskar Wizard

Czytany: 384 razy

R E K L A M A

=>