Hosanna
Hosanna
radosny tryumf Twój
Hosanna, nasze uwielbienie
Śpiewają Tobie starcy i dzieci
My wszyscy śpiewając
wysoko wznosimy palmy kolorowe
Hosanna, witamy Cię nasz Panie
znów w chwale przychodzisz do nas
w niedzielę palmową
mimo, że widzisz w naszych rękach
zamiast palmy
ukrytą pod krzykliwymi barwami
trzcinę na Twą mękę Panie

Czytany: 263 razy

R E K L A M A

=>