Przeznaczenie z dnia na dzień


wczoraj jeszcze widziałem
piękny świat w kolorach
dzisiaj życie skończyło się

tak nagle tak już
nie widząc ciebie
to jak zesłanie po ziemię

nocą przyszła czarna dama
zachęcała i kusiła do tańca
popuścić nie chciała
nad ranem odeszła smutna

w czerni nie do twarzy jej
dzisiaj już nie zatańczę z nią
promyk słońca lico pieści

wiem,wiem wiosna za oknem
tylko ja już bez motywacji
tak widocznie musi być

w ciemności przyszło mi żyć -2011

Czytany: 40 razy

R E K L A M A

=>
Wierszy tego autora: