=>

...na szczęście...


dzień dobry
dzwoni dzień
otwórz oczy
wita ciebie
grudniowy
zapach wiosny

romantyczny związek
do zachodu słońca
będzie z tobą
następną chwilą
miłości uśmiechem
gdy otworzysz
kochane serce...