Papież
Z łaski Boga Papież Polak,
Zasiadł w Rymnie, taka wola,
Stwórcy tego najwyższego,
Dał świadectwo życiem swoim,
Duszę moją uspokoił,
Dał mi siłę bym pamiętał że rodzina to rzecz święta,
Bym nikomu nie pozwolił,
Stanąć wbrew Papieża woli,
Słuchać Boga mi polecił,
Kochać Żonę, Matkę, Dzieci.

Czytany: 119 razy

R E K L A M A

=>