=>

***


Uczmy się jak żyć od drzewa,
nic od nas nie chce, a tyle nam daje.