odległa przestrzeń powodów
W odległej przestrzeni powodów
znaczeń i złudzeń zawodów
jestem przejawem istnienia
w świecie bez słońca zachodów

Dni słowem i myśli przeczyną
nie dają znaczeniom przeminąć
budząc je z próżni milczenia
Milczenie jest znaczeń tych winą

Na dole dni ciągną się sznurem
odmierza je cykl myśli, które
twierdzą, że mój świat się zmienia
w znaczenia bardziej ponure

Czytany: 227 razy

R E K L A M A

=>