Chcę być gotów
By móc jak święty Jan spacerować
Po niebiańskim Jeruzalem.
- Jan powiedział, że miasto jest kwadratowe i że tam spotka mnie.
- Co mówisz, Janie? Myślisz naprawdę, że będę tam ostatniego dnia?
- Kiedy Piotr miał kazania w dzien Zielonych Świąt, przepełniony był
Świętym Duchem.

Czytany: 1310 razy

R E K L A M A

=>